Posts de Felipe Bens

Bruts de brea i sal, en el port de València

En aquells 70, amb huit o deu primaveres, els xiquets nascuts en els últims anys del franquisme, eixamplaven el territori dels jocs, més enllà dels carrers i les travessies del Cabanyal. El món no tenia més límits que els seus peus, encara que era essencial la capacitat de blanquejar el relat de les aventures, si els […]

Plan del Cabanyal: el inexplicable error del tripartito

Desde que se hizo público el primer informe provisional del Plan Especial del Cabanyal (PEC) las dos grandes preguntas que se hacen muchos vecinos es: ¿por qué es necesaria toda esta cantidad de fincas nuevas? ¿Se resuelven así los problemas históricos del Cabanyal? La respuesta a la segunda cuestión es obvia: no. La de la primera es más compleja. […]